CHANNEL DETAILS

  • Channel ID: #4140

  • Added: October 20, 2021

  • Location: United States

  • Language: English

  • Subscribers: 100K-500K

  • Videos: 0-1K

  • Views: 281

  • Website: KisabacLusamutner

Video

DESCRIPTION

Half-Opened Windows is an Armenian talk show hosted by Armenian presenter-producer Hrach Muradyan. Starting in 2010, it is the longest-run Armenian talk show ever. In 2011, it was named the best talk show of the year. It aims to address difficult social issues. https://en.wikipedia.org/wiki/Half-Opened_Windows
#HalfOpenedWindows

Ալիքում տեղադրված տեսանյութերի բեռնումը և տարածումը` մասնակի կամ ամբողջական, տեսանյութերի հղումը այլ հարթակներում օգտագործումը, առանց գրավոր թույլտվության, արգելվում է։
ԿԻՍԱԲԱՑ ԼՈՒՍԱՄՈՒՏՆԵՐ Հայկական հեռուստատեսության թիվ մեկ թոք շոուն Հրաչ Մուրադյանի հետ:
+37460 503317
[email protected]

Ալիքում տեղադրված տեսանյութերի բեռնումը և տարածումը` մասնակի կամ ամբողջական, տեսանյութերի հղումը այլ հարթակներում օգտագործումը, առանց գրավոր թույլտվության, արգելվում է։
ԿԻՍԱԲԱՑ ԼՈՒՍԱՄՈՒՏՆԵՐ Հայկական հեռուստատեսության թիվ մեկ թոք շոուն Հրաչ Մուրադյանի հետ:
+37460 503317
[email protected]

Know This Channel? Give us your thoughts…

Leave a Reply

shishi
shishi

Member Since June 23, 2021

see all channels